wie ben ik en wat kan ik voor u doen:

Meedenkend Tekstschrijver

Een helder geschreven tekst zal eerder herkend worden, beter landen en eerder overtuigen. En een beetje leuk verhaal leest ook prettiger en boeit meer. Meedenken over uw tekst kan het verhaal nog sterker maken. 

lees meer

balanceren & verbinden

Waar maatschappelijke ontwikkelingen elkaar tegenkomen daar voel ik mij thuis. Inhoudelijk en maatschappelijk breed georiënteerd en met oog voor wie er waarom aanwezig zijn. Als projecttrekker, spreker of (dag-)voorzitter weet ik verbinding te maken tussen thema’s en mensen. 

lees meer

ADVIES & KRUISBESTUIVING

Samenwerken betekent zoeken naar een vruchtbare kruisbestuiving. Daarbij kan ik zorgen voor inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die bij elkaar komen of zelfs botsen, zoals bij Onderwijs en Jeugdzorg, bij Woningbouw en Zorg, of bij Toezicht en Samenleving. Als lid van een team werk ik aan samenhang en focus in gecompliceerde processen en projecten.

lees meer


 

Mijn Filosofie:


In onze turbulente samenleving draait het om communiceren, om goed communiceren in alle netwerken waar we deel van uitmaken. Niet alleen in persoonlijke relaties is begrijpen en begrepen worden belangrijk, maar ook in organisaties, in projecten en eigenlijk in de hele maatschappij. We zijn een groot deel van de dag bezig met ons verhaal aan anderen over te brengen en met luisteren naar anderen. Dit gebeurt in video calls, in gesprekken bij de koffie, via de mail en via whatsapp. Maar ook praten we wat af in -digitale- vergaderingen en op bijeenkomsten en webinars.

Communicatie kan prima met beelden en met bijvoorbeeld muziek. Maar veelal communiceren we door middel van geschreven teksten in kranten en vaktijdschriften, commentaren, notulen, nieuwsbrieven, beleidsplannen, enzovoort. Alles draait dan om het vinden van de goede woorden voor elke situatie.

In onze complexe wereld hebben we vaak te maken met maatschappelijke ontwikkelingen die elkaar kruisen. Daardoor raken veel mensen het overzicht kwijt. Dat is vervelend, zeker als hierdoor mogelijkheden onbenut blijven of uit het zicht raken. Kennis van zaken, inzicht in maatschappelijke processen en ervaring in het bij elkaar brengen van veel denklijnen, kan dan een welkome aanvulling zijn.  

      

 

Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die taal biedt, maakt een verhaal sterker en brengt de boodschap beter over”

 


 

 

 

 

“Over maatschappelijke ontwikkelingen geef ik Tekst & Uitleg”

 

Wie Ben ik:


Waar mensen en organisaties grote en kleine maatschappelijke ontwikkelingen meemaken, daar denk ik mee en leg ik uit. Waar professionele kolommen zoals wonen en zorg, of onderwijs en jeugdzorg elkaar tegenkomen en gaan schuren, daar voel ik mij thuis. Waar verschillende werelden naast elkaar bestaan, weet ik verbinding te maken. Waar werelden uiteenlopen, werk ik aan kruisbestuiving. Dit doe ik op basis van mijn ervaring als meedenkend tekstschrijver, adviseur en teamlid, als toezichthouder, als recensent en, in projecten, workshops en webinars, gebruik makend van de inzichten die ik heb meegekregen in mijn studie politicologie, en met mijn achtergrond als wethouder met een brede portefeuille, van zorg tot financiën en van wonen tot onderwijs.

Meedenken doe ik als ik piano speel; indenken doe ik als ik lees; omdenken doe ik als ik hardloop.

 

Mijn sterke punten zijn:

  • goed inlevingsvermogen in de percepties en gedachtegang van anderen;
  • bedreven in het schakelen tussen verschillende zienswijzen;
  • makkelijk schakelen tussen verschillende onderwerpen;
  • vraagstukken benaderen vanuit theoretische en praktische invalshoek;
  • in staat duidelijk onderscheid te maken tussen inhoud en proces;
  • gecompliceerde processen overzichtelijk en inzichtelijk maken.