Kruisbestuiving

De kunst is het geheel groter te maken dan de som der delen.


In deze complexe wereld -die continu verandert- zijn er veel maatschappelijke ontwikkelingen die bij elkaar komen, elkaar kruisen of zelfs botsen. Voorbeelden zijn de noodzakelijke samenwerking tussen jeugdhulp en passend onderwijs, de lastige combinatie betaalbaarheid en verduurzaming bij woningcorporaties, en de groei naar waardengedreven toezicht in de governance.                                                                   

Kruisende ontwikkelingen kunnen elkaar versterken, maar er komt vaak botsende wet- en regelgeving achter vandaan waardoor er eerst gewerkt moet worden aan speelruimte. In deze wereld is het noodzakelijk en belangrijk om samen te werken en daarbij het overzicht te bewaren. Dat betekent zoeken naar vruchtbare kruisbestuiving.

Omdat ik de maatschappelijke ontwikkelingen ken en de complexiteit kan doorgronden, kan ik een goede bijdrage leveren aan ingewikkelde projecten.