Meedenkend tekstschrijver

Taal is een hulpmiddel om goed te communiceren.


Voor een goed begrip is het belangrijk om taal zo goed mogelijk te gebruiken. Of het nu gaat om een project onder de aandacht te brengen, om een nieuwsbrief van toezichthouders, om een recensie, of om een jaarplan van een onderwijsorganisatieals het helder geschreven is, zal het eerder herkend worden, beter landen en eerder overtuigen. En een beetje leuk verhaal leest prettiger en boeit meer.

Daarvoor is allereerst natuurlijk een goed idee nodig. Maar van dat idee een herkenbaar en overtuigend verhaal te maken, is allereerst een kwestie van taalbeheersing. Goed taalgebruik kan een moeilijk onderwerp overzichtelijk en gecompliceerde processen inzichtelijk maken, helder taalgebruik helpt om het idee beter te laten landen.

 

Meedenkend tekstschrijver
Als tekstschrijver combineer ik schrijftalent met plezier in het schrijven van een goede tekst. Natuurlijk vind ik het daarbij van belang me goed te verdiepen in het onderwerp.                                           

Als meedenkend tekstschrijver kan het interessant zijn betrokken te worden bij de aanloop naar de tekst. Dat stelt me in staat me goed in te leven in de percepties en gedachtegang van enerzijds de bedenkers van de boodschap en anderzijds de lezers van de tekst. Bovendien kan het helpen om met een frisse blik mee te denken over het hele verhaal. Wat hierbij helpt, is dat ik met mijn achtergrond en ervaring, vooral van maatschappelijke ontwikkelingen, makkelijk verbanden zie die anders buiten beeld blijven.